portretten

Kinderspel

Vrouwen aan het werk

De Stichting Vrouwen voor Vrouwen helpt vrouwen met verzakkingsproblemen, veel voorkomend in Nepal door o.a. het zware werk op het land. VVV geeft financiele steun en hulp in de vorm van ondersteunen van (preventieve) voorlichting en het opleiden van Nepalese hulpverleners. Er worden tweemaal per jaar gynaecologische veldkampen georganiseerd waar vrouwen voorgelicht, onderzocht en zo nodig geholpen worden met een pessarium of, als dat niet meer helpt, met een operatie.

In de periode 2009 tot 2016 ben ik vijf maal meegeweest met deze gynaecologische kampen.

Zie: www.vrouwenvoorvrouwen.nl